image

Nieuw pand, en dan?

Naar een nieuw pand en dan?

Als je een nieuw pand betrekt of een bestaand pand laat renoveren is het belangrijk om te weten hoe je de ruimte uiteindelijk wilt gaan gebruiken. Dat is sterk bepalend voor de inrichting die je kiest. En de keuzes die je maakt voor de inrichting bepalen voor een belangrijk deel ook de nodige bouwkundige en technische voorzieningen. Daar moet je dan ook mee beginnen. Ga dus in een vroegtijdig stadium met een interieurarchitect aan de slag. Je hebt geen idee hoeveel er komt kijken bij een nieuwe huisvesting en de inrichting daarvan. Het is daarom sterk aan te bevelen systematisch en planmatig te werk te gaan. Zo werk je toe naar één regie waarbinnen je alle partijen kunt aansturen en het ontwerp op een technisch en financieel verantwoorde wijze realiseert.

Pelser | Interior Design & Build neemt voor jou de regie graag in handen. Dat bespaart je tijd, zorgen en geld. We beginnen altijd met een uitgebreide inventarisatie in een zo vroeg mogelijk stadium. Indien mogelijk is de eerste stap een gezamenlijk locatiebezoek. Dan horen én zien we jouw ideeën en wensen. En kunnen we ook meteen de belangrijkste bouwkundige en technische voorzieningen inventariseren en beoordelen. Daarna gaan we verder in gesprek. We willen alles weten over het bedrijf, het werk dat mensen doen en het gebouw waar de interieurs gerealiseerd moeten gaan worden. Onze ontwerpers vragen je dan het hemd van het lijf. Hun vragen gaan over de visie van het bedrijf, over de afdeling(en) die een ruimte gebruiken en over de specifieke ruimte(s) zelf. Op basis daarvan maken we een ontwerp dat voldoet aan alle eisen op gebied van techniek (elektrische installaties, klimaat, toegang, sanitair en beveiliging) en tegelijkertijd beantwoordt aan alle gebruikseisen. Van ontwerp tot en met realisatie zijn techniek, ontwerp en bouw en uitvoering op elkaar afgestemd.

Hierbij geven we je alvast een aantal onderwerpen waarover we graag met jou in gesprek gaan en welke aan bod zullen komen tijdens de uitgebreide inventarisatie:

 

Visie van het bedrijf:

  • - Cultuur en (gewenst) imago van het bedrijf
  • - Eisen op gebied van flexibiliteit, duurzaamheid, uitstraling
  • - Groei- en/of krimpverwachtingen van bedrijf en/of afdelingen

Het werk op de afdeling:

  • - Aantal mensen (fulltime / parttime)
  • - Vaste of flex werkplekken
  • - Interactie medewerkers: met gasten, elkaar, andere afdelingen
  • - Welke werkvormen faciliteren: geconcentreerd werken, werken in een groep, bellen, vergaderen, spontaan overleg?

Het gebouw:

  • - De entree: waar en hoe komen mensen binnen. Hoe ontvang je ze?
  • - Inrichting van het kantoor: meubels, wanden, schermen, borden, kasten etc.
  • - Restauratieve voorzieningen: restaurant, pantry, capaciteit, multi-functioneel, etc.

 

Advies nodig?

We helpen u graag

Neem contact op