AVISI

Koning Willem I College

School voor de Toekomst

Activiteit gerelateerd werken

We maken het mooi van binnen!

Focus op activiteit gerelateerd werken belangrijk bij interieurbouw

Activiteit gerelateerd werken is de meest belangrijke leidraad voor het ontwerpen en realiseren van een nieuw interieur. Of dit nu om het interieur gaat van een kantoorpand of bijvoorbeeld van een schoolgebouw. Ook maakt het niet uit of we het hier over nieuwbouw hebben of dat je het interieur van je pand volgens eigentijdse maatstaven wilt laten renoveren. Pelser Interior Design & Build is hierin gespecialiseerd. Wij werken volgens het Design & Build principe waarbij we ons tijdens de inventarisatie altijd eerst focussen op welke activiteiten door wie waar worden uitgevoerd.

Activiteit gerelateerd werken

image

image

Activiteit gerelateerd werken op kantoor

Een werkomgeving waar iedereen dagelijks met veel plezier naar toe gaat en waar het productiviteitsniveau hoog ligt: welke werkgever wil dat nu niet? Juist door ons tijdens de inventarisatie samen met jou op de activiteiten van jouw kantoor te richten kunnen we een perfect passend plan van aanpak maken. Wordt er bijvoorbeeld veel vergaderd en moet er ruimte worden geboden aan sociale gesprekken? Ook is het van belang te weten of er veel gebeld wordt en er tegelijkertijd plek moet zijn om geconcentreerd te werken. Onder meer de juiste akoestiek is hierop van invloed en daarin staat Pelser bekend als toonaangever.

Dialoogvormen en interactie op scholen

Ook bij het schoolinterieur speelt de focus op activiteit gerelateerd werken een essentiële rol. In tegenstelling tot vroeger – waarbij het onderwijs vooral eenrichtingsverkeer was – is de school een plek waar verschillende dialoogvormen plaatvinden en volop interactie. Daarmee moet een schoolinterieur aan een breed scala aan functionele vereisten voldoen en daar is Pelser je graag bij van dienst. We maken eerst een ontwerp en na jouw definitieve akkoord gaan we over tot productie en realisatie. Door hier één van onze professionele projectmanagers op te zetten hoef jij je nergens druk over te maken. Wij regelen alles voor je van A tot Z.

Graag met ons in gesprek?

Contact ons