Pic

Gemeente | Waalwijk

PELSER | Interior Design & Build heeft in goede samenwerking met Wini Kantoordesign het ontwerp en inrichting gerealiseerd voor Team WijZ.

Team WijZ is het toegangsportaal van de Gemeente Waalwijk voor alle zorg en ondersteuning op het terrein van welzijn, inkomen, jeugd en zorg.

Bij de Gemeente Waalwijk was er behoefte aan een herindeling en vernieuwing van deze afdeling. Daarnaast was er op de werkvloer onderling geluidshinder. Na een uitgebreide inventarisatie zijn we aan de gang gegaan. Op zoek naar een goede herinrichting, waarbij het open karakter van het kantoor behouden zou blijven. Tegelijkertijd moest er wel voldaan worden aan de wensen en behoeftes van de medewerkers. 

Zo is er ruimte ontstaan waar verschillende werkactiviteiten kunnen plaatsvinden binnen één afdeling volgens het Activity Based Working principe. Het is hierbij van belang om te kijken naar welke mate van privacy er gefaciliteerd dient te worden. Met als resultaat een afdeling waar o.a. formeel en informeel overleg, concentratiewerkplekken en afgesloten belcellen een plek hebben gekregen.

 

 

 

Graag met ons in gesprek?

Contact ons